Skip to main content

Laveste antal anholdte ved Superliga-kampe i 10 år

Pressemeddelelse   •   Feb 11, 2017 18:00 CET

I hele sidste fodboldsæson blev kun 68 personer frihedsberøvet eller anholdt i forbindelse med kampe i Superligaen.

Det fremgår af Rigspolitiets årlige statistik for de politimæssige forhold ved afviklingen af fodboldkampe i Danmark for sæsonen 2015/2016. Statistikken omfatter kampe i Superligaen, 1. division, pokalkampe, landskampe og afviklede europæiske kampe.

"Det er glædeligt at vi forsat har et faldende antal af anholdte og frihedsberøvede ved Superligakampene. Det er Rigspolitiets opfattelse, at årsagen til det lave antal blandt andet skal findes i det gode samarbejde mellem politiet og klubberne samt politiets anvendelse af den dialogbaserede tilgang i forbindelse med fodboldkampe", siger politiinspektør Bjarne Sørensen fra Rigspolitiet.

Antallet af meddelte sigtelser i sæsonen er 376, hvilket er på niveau med 2014/2015-sæsonen. Det er fortsat overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, der topper med 145 sigtelser, mens fyrværkeriloven er taget i anvendelse 92 gange. Besiddelse af euforiserende stoffer tegner sig for 46 sigtelser. Antallet af meddelte sigtelser for vold er 7, hvilket ligeledes er på niveau med foregående sæson.

"Set i en europæisk sammenhæng er der tale om et usædvanligt lavt antal anholdte i forbindelse med fodboldkampe, og det er særligt glædeligt, at vi kan fastholde den nedadgående tendens, når det gælder antallet af anholdte", siger Bjarne Sørensen.

Samlet set registrerede Rigspolitiet 475 fodboldkampe i Danmark, og der er i alt anholdt 91 personer. Det er kun pokalkampe, hvor det ene hold er fra Superligaen eller 1. division, der registreres Rigspolitiets nationale fodbolddatabase.

Statistikken er vedhæftet herunder.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.