Skip to main content

Mere end 2500 færdselsforseelser ved skolestart

Pressemeddelelse   •   Aug 17, 2017 10:50 CEST

For høj hastighed, manglende sikkerhedssele, kørsel med håndholdt mobiltelefon. 

Politiet registrede mere end 2500 færdelsforseelser i første uge af den målrettede færdelskontrol i forbindelse med skolestart landet over. Tallene ærgrer Christian Berthelsen fra Nationalt Færdselscenter i Rigspolitiet, som havde håbet på færre forseelser.

"Vi havde selvfølgelig håbet, at antallet af overtrædelser var faldet i år, men vi kan konstatere, at tallene ligger på samme niveau som de seneste mange år. Der er lidt flere, der er blevet taget for hastighedsovertrædelser i år i forhold til sidste år, til gengæld er antallet af håndholdte mobiltelefoner faldet. Men overordnet set er niveauet det samme," siger han og kommer med følgende opfordring: 

"Det er vigtigt, at vi får nedbragt hastigheden omkring skoleveje. Små børn er mere uprøvede og utrygge i trafikken, så husk at udvise ekstra forsigtighed som bilist," siger han.   

Ved kontrollerne på skolevejene blev der i den første kontroluge, uge 32, bl.a. konstateret:

 • 1.901 hastighedsovertrædelser af den generelle hastighed i byerne og 239 overtrædelser af den skiltede hastighed
 • 34 voksne benyttede ikke sikkerhedssele, og i 53 tilfælde var børnene ikke fastspændt
 • 13 benyttede mobiltelefon under kørslen

Politiindsatserne er koncentreret om skoleveje, hvor der især fokuseres på:

 • bilernes hastighed
 • om børnene er fastspændt i sikkerhedssele
 • om førerne selv husker at anvende sikkerhedssele
 • skolepatruljernes arbejde
 • forældrenes øvrige trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

Kontrollerne i forbindelse med skolestart løber til og med fredag den 18. august 2017.

Gode råd til børn, forældre og bilister
Skolestart er forbundet med mange nye, urutinerede trafikkanter, og det kan være grænseoverskridende for forældrene, at sende deres børn ud i trafikken, derfor anbefaler Rigspolitiet følgende til børn, forældre og bilister:

 • Sørg for at starter tidligt med at lære dit barn at cykle og lær dit barn færdselsreglerne.
 • Find de sikre skoleveje – øv jer sammen og hyg jer med det.
 • Vær en god rollemodel for dit eget barn.
 • Lad bilen stå hvis det er muligt.
 • Kører du bil, så sænk farten og vær opmærksom.
 • Husk at spænde dit barn fast, hvis du anvender bilen.

Indsatserne bakker op om Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunernes skolestartskampagne. Læs mere her.

Rådet for Sikker Trafik har i år udvidet kampagnen til generelt at omfatte "Børn på Vej" og ikke kun de mindste børn på skolevejene. Baggrunden er, at teenagere er de mest udsatte i trafikken. Læs mere her.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.