Skip to main content

Mindre personfarlig kriminalitet

Pressemeddelelse   •   Jan 24, 2012 13:03 CET

Den positive udvikling med færre tilfælde af personfarlig kriminalitet fortsætter, og man skal helt tilbage til 2003 for at finde et lavere niveau. En væsentlig del af denne udvikling skyldes, at voldskriminaliteten forsat falder.

Antallet af anmeldelser for personfarlig kriminalitet f.eks. drab, vold, brandstiftelse og trusler, falder fortsat. I 2011 modtog politiet 19.918 anmeldelser for personfarlig kriminalitet. Til sammenligning optog politikredsene i 2006 22.852 anmeldelser. 

Størsteparten af den personfarlige kriminalitet, der anmeldes, er vold. I 2011 blev der samlet set anmeldt 14.436 tilfælde af vold, hvilket er 185 færre end i 2010, hvor politiet optog 14.621 voldsanmeldelser. 

Faldet i antallet af voldsanmeldelser, som vi har set i de senere år, er dermed fortsat, og man skal helt tilbage til 2003 for at finde færre voldsanmeldelser.

Svagt faldende antal anmeldelser
En mere detaljeret analyse af dele af voldskriminaliteten viser, at faldet i antallet af voldsanmeldelser i 2011 blandt andet dækker over, at den simple (Straffelovens § 244) og grove vold (Straffelovens § 245) er faldet. I 2011 blev der i alt anmeldt 8.733 tilfælde af simpel vold og 1.630 tilfælde af grov vold. 

Til sammenligning blev der i 2010 anmeldt 8.892 tilfælde af simpel vold og 1.698 tilfælde af grov vold. Antallet af anmeldelser om særdeles grov vold har i de senere år ligget stabilt på mellem 11 og 16 anmeldelser.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg siger: 
”En af politiets væsentligste opgaver er at medvirke til at borgerne føler sig trygge. Derfor er der stort lokalt fokus på bekæmpelsen og forebyggelsen af den personfarlige kriminalitet, der netop skaber utryghed i samfundet. Drab, vold, brandstiftelse og trusler er alle helt uacceptable handlinger som vi fortsat vil arbejde med at bekæmpe og forebygge, selvom denne kriminalitet falder.”