Skip to main content

Næsten 5.000 kørte for hurtigt i kontrol uge

Pressemeddelelse   •   Maj 07, 2014 22:46 CEST

Fra den 28. april til 4. maj 2014 gennemførte politiet en målrettet indsats mod for høje hastigheder over hele landet. 

Baggrunden 
Indsatsen var en opfølgning på Rådet for Sikker Trafiks hastighedskampagne ”Sænk farten – en lille smule”.

Selv om antallet af alvorlige trafikulykker fortsat falder i Danmark, er der stadig for mange bilister, der kører alt for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for en større risiko for at blive part i en ulykke. 

Over 5.000 køretøjer standset
Politiet standsede i løbet af ugen 5.330 køretøjer, og der blev i alt konstateret 4.974 overtrædelser af færdselsloven, hvoraf kan nævnes:

  • 4.775 bilister kørte for hurtigt 
  • 3.667 af disse blev fotograferet af ATK-målebilerne 
  • 90 bilister kan forvente frakendelse af kørekortet som følge af høj hastighed 

Under en tilsvarende landsdækkende indsats hen over påsken kørte 4.323 for hurtigt, heraf 3.020 målt af ATK-målebilerne. 76 bilister kan forvente en frakendelse af kørekortet efter denne kontrol. 

Hvorfor indsats mod hastighed? 

  • For høj hastighed er en medvirkende årsag i halvdelen af alle dødsulykker. 
  • Høj hastighed kan både være årsag til, at ulykken sker og grunden til at ulykken bliver så alvorlig. 
  • De fleste dødsulykker sker på landeveje. 
  • I byerne kan selv små hastighedsoverskridelser ved påkørsel medføre ganske alvorlige personskader hos fodgængere og cyklister. 

Læs mere om hastighed og Rådet for Sikker Trafiks kampagne:
http://www.sikkertrafik.dk/Aktuelt/Kampagner/Kampagner/Fartkampagne.aspx 

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.