Skip to main content

Narkotikabeslaglæggelser i Danmark 2012

Pressemeddelelse   •   Jun 10, 2013 11:30 CEST

Politikredsene har i 2012 beslaglagt markant større mængder amfetamin og ecstasy end tidligere år og særligt for amfetamins vedkommende, er der tale om den største mængde i mange år. Men mængden af beslaglagt narkotika afviger erfaringsmæssigt fra år til år og selv markante udsving kan ikke umiddelbart tages som en indikation på, at der er ændringer af det generelle narkotikabillede.

Beslaglæggelsen af hash har været markant faldende i forhold til de to foregående år. Mængderne af heroin og kokain har i 2012 været moderate og afviger ikke væsentligt fra de seneste år. 


Task Force Øst har i forbindelse med efterforskning af organiseret kriminalitet beslaglagt væsentlige mængder narkotika, blandet andet 26,5 kg amfetamin, 62,5 kg hash og 2,5 kg kokain. 

Amfetamin

Med knap 146 kg amfetamin tegner København sig for den største samlede mængde, hvilket udgør omkring 48 % af mængden på landsplan. København havde i 2012 420 beslaglæggelser af amfetamin og heraf udgjorde en enkelt beslaglæggelse 28,2 kg amfetamin. Det er dog politikredsene Østjylland og Sydsjælland og Lolland-Falster, der tegner sig for beslaglæggelsen af de største mængder i enkeltbeslag, henholdsvis 42,6 kg og 38 kg amfetamin.

Ecstasy

Der er tale om den største samlede mængde siden 2007. København tegner sig her for knap 94 % af den beslaglagte mængde ecstasy og 66 % af det samlede antal beslaglæggelser. To enkeltbeslag i København på henholdsvis 37.427 og 25.000 stk. ecstasytabletter udgør lige omkring 86 % af den samlede mængde. 

Hash

Mens der i 2012 var en væsentlig stigning i antallet af beslaglæggelser af hash, udgjorde den samlede mængde dog kun 57 % af sidste års mængde. Et uforholdsvis stort antal beslaglæggelser der samlet set udgør en lille mængde hash, er også set tidligere, blandt andet i 2007. Ikke overraskende er det København, der tegner sig for lige knap 58 % af den samlede mængde i 2012, hvilket inkluderer to enkeltbeslag på henholdsvis 206,5 kg og 182 kg hash.

Heroin

Mængde af heroin og antallet af beslaglæggelser i 2012 afviger ikke væsentlig fra tidligere år. Knap 48 % af alle beslaglæggelser er sket i København, hvilket udgjorde omkring 94 % af den samlede mængde. To enkeltbeslag i København på henholdsvis 13,4 kg og 20,6 kg, udgjorde knap 84 % af den samlede mængde heroin 2012.


Kokain 

Den beslaglagte mængde af kokain var i 2012 næsten identisk med mængden året før. Mængden ligger dog væsentlig under, hvad der er beslaglagt årligt siden 2004. Der er dog tale om det største antal beslaglæggelser de seneste 13 år, lige bortset fra 2007, hvor antallet af beslaglæggelser næsten tangerer 2012. København tegner sig for den største samlede mængde og det største antal beslaglæggelser på henholdsvis 65 % og 60 %. Kun få beslaglæggelser overstiger i 2012 en mængde på 1 kg kokain. Den største mængde i et enkelt beslag på lige knap 2 kg er sket i Syd- og Sønderjylland.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.