Skip to main content

National situationsrapport torsdag 051213 kl. 2140

Pressemeddelelse   •   Dec 05, 2013 21:59 CET

Stormen har nu kulmineret, men resten af aftenen vil der forsat være op til hård kuling fra vest og nordvest, ca. 20 m/s med vindstød af stormstyrke, ca. 25 m/s. Nogle steder ved kysterne op til storm med vindstød af orkanstyrke, 30 til 35 m/s.

I løbet af natten aftager vinden yderligere, og fredagen morgen ventes "kun" kuling til hård kuling, 15 til 20 m/s og ved kysterne op til stormende kuling, 23 m/s med vindstød af stormstyrke 28 m/s. I løbet af fredagen aftager vinden langsomt.

I tillæg til den kraftige blæst, vil der også forekomme forhøjet vandstand. Ved højvandet sidst på natten ved Vadehavet ventes mellem 3,0 og 3,5 m. Ved Hvide Sande og Torsminde, ventes i nat omkring 2 m over DVR (Dansk Vertikal Reference). I Limfjorden ventes vandstanden frem til fredag aften at ligge mellem 1.3 og 1.6 m. Endvidere ventes der fredag forhøjet vandstand i de indre danske farvande, ved kysterne ved nordlige Fyn, samt Øresund fra København og nordover at stige til 1,25 til 1,70 m. I Isefjorden og Roskilde fjord kan den bliver lidt højere. Fredag aften og natten til lørdag forventes også forhøjet vandstand i Store Bælt og i Smålandsfarvandet. Her ventes op mellem 1,30 og 1,60 m. DVR (Dansk Vertikal reference).

En dræbt og to er kommet til skade

En 72-årig kvinde fra Lemvig er omkommet efter at et køretøj blæste i grøften.
1 person er kommet alvorligt til skade i Viborg efter at være ramt af nedfalden julepynt. 1 bilist er kommet til skade i Nordsjælland efter at være ramt af et væltet træ.

Evakuerede i Nordsjælland

18 boliger er evakueret i Hørsholm p.g.a., at taget er blæst af boligerne.

Mange væltede træer over landeveje og enkelte motorveje landet over.

Lufthavnen lukket

Kastrup lufthavn er lukket for flytrafik indtil videre.

Faldende vandstand

Faldende vandstand ved vestkysten letter indtil videre trykket på diger og havne.

Stormen er aftagende i Jylland, men det blæser stadig kraftigt i den resterende del af landet .

Generelt vurderes risikoen for skader på infrastruktur af være høj p.g.a. stormens langvarige påvirkning, herunder lukning af en række broer, bygningsskader, væltede træer, stilladser, løse tagsten m.v

Infrastruktur

Øresundsbroen og Storstrømsbroen er lukket for alt trafik indtil videre.

Arriva har indstillet al togtrafik indtil fredag morgen. Movia har indstillet store dele af bustrafikken.

Indkvarterede

400 strandede togpassagerer i Fredericia er indkvarteret og forplejet.

Ca. 229 personer er indkvarteret på Fyn (Nyborg, Middelfart, Svendborg,Tåsinge og Langeland).

Al udkørsel frarådes forsat i hele landet.

Situationen opdateres løbende på www.politi.dk og Twitter.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.