Skip to main content

National situationsrapport - udsendt 061213 kl. 0045

Pressemeddelelse   •   Dec 06, 2013 01:02 CET

Stormen forlader Danmark

Blæsten er kulmineret, og i nat vil det kun være nogle steder ved kysterne, at vinden vil nå stormstyrke.

Den kraftige blæst forårsager fortsat forhøjet vandstand.

Forhøjet vandstand

Ved højvandet sidst på natten ved Vadehavet ventes mellem 3,0 og 3,5 m. Ved Hvide Sande og Torsminde, ventes i nat omkring 2 m over DVR (Dansk Vertikal Reference). I Limfjorden ventes vandstanden frem til fredag aften at ligge mellem 1.3 og 1.6 m.

Fra fredag morgen og formiddag ventes vandstanden ved kysterne i sydlige Kattegat og ned til den nordlige del af Fyn, samt i Øresund fra København og nordover at stige til 1,25 til 1,80 m.

I Isefjorden og Roskilde fjord kan vandstanden senere på fredagen blive lidt højere 160-190 cm.

Fredag aften og natten til lørdag forventes der også forhøjet vandstand omkring Storebælt og i Smålandsfarvandet. Her ventes op mellem 1.30 og 1.60 m.

Uheld under stormen

En 72-årig kvinde fra Lemvig er omkommet efter at et køretøj blæste i grøften.

En person er svært tilskadekommen efter færdselsuheld på Fyn, En person er kommet alvorligt til skade i Viborg efter at være ramt af nedfalden julepynt og en bilist er kommet til skade i Nordsjælland efter at være ramt af et væltet træ.

En treårig pige er tilskadekommen efter at have fået en dør i hovedet, samt yderligere 18 personer er lettere tilskadekomne ved andre hændelser forårsaget af stormen.

Trafikale problemer

Der meldes fortsat om trafikale problemer p.g.a. mange væltede træer, dertil kommer, at det sner flere steder.

Der meldes også om skader i form af bortblæste tage, væltede gavle, brand i bygninger, nedfaldne elledninger og væltede stillads, el- og antennemaster.

Hele landet er berørt – fra Esbjerg til Nexø.

Evakuering

I alt 229 personer er evakueret til lokaliteter i Middelfart, Nyborg, Svendborg, Tåsinge og Langeland.
400 personer er indkvarteret i Fredericia (togpassagerer) og 500 flypassagerer afventer i Billund.

Al unødig udkørsel frarådes stadig flere steder

Al unødig udkørsel og ophold udendørs frarådes fortsat i Syd- og Sønderjylland, Fyn, Sydsjælland- og Lolland-Falster, Midt- og Vestsjælland og Bornholm.

Rigspolitiet forventer ikke at udsende yderligere nationale situationsrapporter i løbet af natten, men politikredsene vil naturligvis holde et skarpt øje med udvikling i de respektive politikredse.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.