Skip to main content

National situationsrapport - udsendt 061213 kl. 0800

Pressemeddelelse   •   Dec 06, 2013 08:17 CET

Stormen "Bodil" har næsten forladt Danmark. Blæsten er aftaget til hård vind til hård kuling, ved kysterne op til stormende kuling fra vest og nordvest. På Bornholm ventes først på dagen endnu op til storm. I hele landet vil der forsat være vindstød af storm eller stærk storm.

Den kraftige blæst forårsager fortsat forhøjet vandstand. Ved Vadehavet forventes ved højvandet i eftermiddag op til 3 meter over DVR (Dansk Vertikal Reference). I Limfjorden ventes vandstanden frem til i aften at ligge mellem 1,3 og 1,6 meter. Ved kysterne i sydlige Kattegat og ned til den nordlige del af Fyn, samt i Øresund fra København og nordover ventes vandstanden i løbet af dagen at stige til mellem 1,30 og 1,80 meter.

I Isefjorden og Roskilde fjord kan vandstanden i løbet af eftermiddagen stige til 2 meter. I aften og i nat forventes der også forhøjet vandstand omkring Storebælt og i Smålandsfarvandet. Her ventes op mellem 1,30 og 1,50 meter. Vejropdatering næste gang kl. 0900.

Flere personer kvæstet

En 72-årig kvinde fra Lemvig er omkommet efter at et køretøj blæste i grøften.

Enkelte andre personer er også kommet alvorligt til skade.

Flere broer åbnet igen

Der meldes fortsat om trafikale problemer. Alle større broer på nær Farøbroen er genåbnet,Storebæltsbroen er dog pt lukket grundet uheld. Luft- og togtrafikken genåbnes gradvis. Der meldes om stedvise oversvømmelser, samt pletvis glatte veje.

Oprydning efter de mange skader pågår stadig og forventes at fortsætte op af dagen.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.