Skip to main content

National situationsrapport - udsendt 061213 kl. 1000.

Pressemeddelelse   •   Dec 06, 2013 10:08 CET

Det er fortsat noget blæsende med hård vind til hård kuling og i hele landet vil der forsat være vindstød af storm eller stærk storm. Først i løbet af i aften og i nat ventes vinden at aftage noget. Politiet fraråder ikke længere at man opholder sig udendørs, men opfordrer til, at man færdes med omtanke.

Forhøjet vandstand

Den kraftige blæst forårsager fortsat forhøjet vandstand. Ved Vadehavet forventes ved højvandet i eftermiddag op til 3 meter over DVR (Dansk Vertikal References).

I Limfjorden ventes vandstanden frem til i aften at ligge mellem 1,3 og 1,6 meter over. Ved kysterne i sydlige Kattegat og ned til den nordlige del af Fyn, samt i Øresund fra København og nordover ventes vandstande mellem 1,30 og 1,80 meter over.

I Isefjorden og Roskilde fjord kan vandstanden i løbet af eftermiddagen stige til 2 meter over.

I aften og i nat forventes der også forhøjet vandstand omkring Storebælt og i Smålandsfarvandet. Her ventes op mellem 1,3 og 1,5 meter over.

En omkommet i stormen

En 72-årig kvinde fra Lemvig er omkommet efter at et køretøj i går blæste i grøften.

Enkelte andre personer er også kommet alvorligt til skade.

Flere broer stadig lukket

Der meldes fortsat om trafikale problemer og flere broer er stadig lukkede. Luft- og togtrafikken genåbnes gradvis. Et tog er afsporet på Svendborg-banen efter at være kørt ind i et væltet træ. En person er i den forbindelse kommet lettere til skade.

Der meldes om stedvise oversvømmelser. Oprydning efter de mange skader pågår stadig og forventes at fortsætte op af dagen.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.