Skip to main content

Nationalt situationsbillede nr. 2 – udsendt 051213 kl. 1550.

Pressemeddelelse   •   Dec 05, 2013 16:08 CET

Stormen har flyttet sig mod øst. Vinden bevæger sig over Kattegat mod Sjælland og Bornholm. Det blæser fortsat kraftigt i Vestjylland, hvor vinden har vindstød af orkanstyrke.


Der meldes fortsat om væltede træer, løse tagsten og væltede træer. 

En række broer er lukket for al trafik bl.a.: Storebæltsbroen, Vejle Fjord Broen, Ny Lillebæltsbro, Svendborgsundbroen, Langelandsbroen og det må forventes, at flere broer lukkes efterhånden som stormen rammer resten af landet. 

Togdriften indstilles rundt omkring i landet. Kl. 1600 lukkes for regional togtrafik på Fyn og på Sjælland indstilles bus og togdrift kl. 1800. S-tog indstilles også fra kl. 1800. DSB forventer ikke strandede passagerer i øjeblikket.

Fraråder al unødig udkørsel og ophold udendørs 

Syd- og Sønderjyllands Politi fraråder al unødig udkørsel og ophold udendørs, der også oplyser, at Esbjerg havn er lukket. 

Sydøstjyllands Politi fraråder al unødig udkørsel og ophold udendørs. 

Fyns Politi fraråder ligeledes al unødig udkørsel og ophold udendørs 

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser om få problemer med væltede træer og løse tagdele, der forventes forhøjet vandstand i Isefjorden og Roskilde Fjord.

Københavns Politi, København Vestegns Politi og Nordsjællands Politi forventer forhøjet vandstand i Øresund. 

Sydsjælland og Lolland Falsters Politi forventer i løbet af aftenen og natten forhøjet vandstand  i Store Bælt og i Smålandsfarvandet

Bornholms Politi oplyser, at al færgefart til øen er indstillet. 

Ingen er kommet til skade. 

Politiet har ikke centralt modtaget meldinger om personer, der er kommet til skade som følge af stormen, men politiet opfordrer stadig til, at alle passer godt på sig selv og andre i stormen. 

Følg med på medier og på myndighedernes hjemmesider og sociale medier om stormens hærgen. 

Politiet udsender løbende information via politi.dk på nationalt plan og via de enkelte politikredse, ligesom politiet informerer via Facebook og Twitter.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.