Skip to main content

Nationalt situationsbillede torsdag 051213 kl. 1300

Pressemeddelelse   •   Dec 05, 2013 13:20 CET

Torsdag middag rammes Danmark af storm eller stærk storm ca. 23 til 28 m/s først fra sydvest og senere nordvest med særdeles kraftige vindstød af orkanstyrke på 35-40 m/s.

Stormen forventes at aftage i løbet af natten til fredag, hvilket  først sker i den vestlige del af landet. Der er varsel om forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst. 

Ved højvandet torsdag eftermiddag ventes en vandstand i Vadehavet på 3,5 til 4 meter over daglig vande og mellem 2 og 2,5 meter over daglig vande ved Hvide Sande og Thorsminde.

I løbet af eftermiddagen forventes stormen at bevæge sig mod øst og ramme størstedelen af Danmark. 

Der er udsendt varsel om lukning af mange broer inden for de nærmeste timer, når vinden forventes at tiltage i styrke. 

Togdriften forventes meget påvirket af stormen. Regionaltrafikken stoppes fra kl. 1400 i det meste af Jylland. Kl. 1600 stoppes trafikken i Østjylland og på Fyn og fra kl. 1800 på Sjælland inkl. Øresund.

Borgerne anbefales at være meget forsigtige, hvis man færdes ude, da der er stor risiko for nedfaldne grene og væltede træer, nedfaldne tagsten m.v. 

Foreløbig har politiet ikke på centralt hold fået meldinger om tilskadekomne som følge af stormen.

Grundet vejrsituationen bør man tænke på, hvilke muligheder der er for at komme hjem ikke mindst af hensyn til nedlukningerne af togdriften og trafiksituationen i øvrigt. 

Følg med på nedennævnte link for at følge situationen nærmere. 

Vejdirektoratet: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/sider/default.aspx#.UqBod9LuJyw

Dsb: http://www.dsb.dk/kundeservice/for-rejsen/trafikinformation/aendringer-i-trafikken/ 

Beredskabsstyrelsen: http://brs.dk/Pages/Forside.aspx


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.