Skip to main content

Ny aftale styrker politiets it-sikkerhed

Pressemeddelelse   •   Jan 04, 2016 13:49 CET

Rigspolitiet og CSC Danmark har gennemført et forhandlingsforløb, hvor omdrejningspunktet har været it-sikkerheden i relation til de it-ydelser, som CSC Danmark leverer til Rigspolitiet. Rigspolitiet har gennemført forhandlingerne med bistand fra Kammeradvokaten, samt konsulenter med it-teknisk og it-forretningsmæssig ekspertise.

Forhandlingerne har ført frem til, at Rigspolitiet og CSC Danmark har indgået en aftale om, at it-sikkerheden på udvalgte områder styrkes, og at Rigspolitiets muligheder for at udøve kontrol med CSC Danmarks it-ydelser øges.

Som en del af aftalen er der enighed om at foretage yderligere separation af Rigspolitiets mainframe-miljø hos CSC Danmark.Den yderligere separation er et væsentligt element i forberedelsen af det udbud af systemerne, som Rigspolitiet vil gennemføre inden udløbet af den nuværende kontraktperiode.

”Vi er meget tilfredse med aftalen, som indebærer, at vi i Rigspolitiet kan være betrygget i, at CSC Danmark har det rette sikkerhedsniveau på de systemer, som de driver for os”, udtaler konstitueret It-direktør i Rigspolitiet John Vestergaard.

”Denne aftale, der betyder et styrket samarbejde vedr. IT-sikkerhed fremover, bekræfter det gode samarbejde mellem Rigspolitiet og CSC”, udtaler Industry Director and General Manager, Public Sector i CSC Danmark Jette Aagaard Madsen.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.