Skip to main content

Ny app kan advare ved større ulykker

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2016 10:00 CET

Med app’en Mobilvarsling kan brugerne nu blive advaret direkte på mobilen ved større ulykker og katastrofer i Danmark. App’en udsender advarsler fra flere myndigheder via en alarmlyd på telefonen og skal være med til at sprede vigtig kriseinformation.

- Med den nye app tager vi nu endnu et skridt mod at få vigtig – og i visse tilfælde livsvigtig – information direkte ud til borgerne i forbindelse med større ulykker og katastrofer herhjemme. Hurtig og relevant kriseinformation til borgerne højner vores allesammens sikkerhed og kan i sidste ende redde menneskeliv, siger forsvarsminister Peter Christensen.

Myndighederne advarer og informerer i forvejen via bl.a. beredskabsmeddelelser, pressen, sociale medier og varslingssirener. App’en er altså ikke nødvendig for at blive opdateret under en krisesituation, men giver mulighed for at advare brugeren direkte.

Nemt at sprede budskabet

App’en opfordrer brugeren til at dele relevante advarsler via fx sms eller sociale medier, så budskabet hurtigt kan spredes til andre.

- App'en giver os mulighed for at nå hurtigt og bredt ud til et stort publikum, for i dag har stort set alle en mobil på sig hele tiden. Det kan eksempelvis være ved meldinger om giftig røg fra storbrande, udslip af kemiske stoffer eller når orkaner eller snestorme gør, at vi fraråder al unødig udkørsel. Jo flere der får budskabet, jo større effekt har det, siger politiinspektør Bjarne Sørensen fra Rigspolitiet.

App’en Mobilvarsling er udviklet af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Vejdirektoratet, Danmarks Meteorologiske Institut og Rigspolitiet og udsender pt. beredskabsmeddelelser fra myndighederne, udvalgte varsler om farligt vejr og særmeldinger om akutte og længerevarende motorvejs- og brospærringer.

Mobilvarsling er gratis og fås til iOS og Android-telefoner. Læs mere på hjemmesiden mobilvarsling.dk.Kontakt

  • Forsvarsminister Peter Christensen - via Forsvarsministeriets pressevagt på tlf: 2323 6500
  • For spørgsmål om udviklingen af Mobilvarsling
  • Beredskabsstyrelsen - via kommunikationsenheden på tlf: 4590 6000 (omstilling) eller mail: kom@brs.dk
  • Henvendelser til Vejdirektoratet, DMI og Rigspolitiet
  • Vejdirektoratet - afdelingsleder Stine Bendsen på tlf: 7244 3030 eller mail: sbd@vd.dk
  • Danmarks Meteorologiske Institut – beredskabschef Knud-Jacob Simonsen tlf: 3915 7258 eller mail: kjs@dmi.dk
  • Rigspolitiet - politiinspektør Bjarne Sørensen tlf: 4515 2030

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.