Ny pjece til ofre for forfølgelse eller chikane

Pressemeddelelse  •  2012-07-04 15:36 CEST

Rigsadvokaten har udarbejdet en pjece til personer, der bliver udsat for forfølgelse eller chikane. Pjecen gennemgår blandt andet, hvad offeret selv kan gøre for at standse forfølgelsen eller chikanen og en beskrivelse af de muligheder, politiet har for at hjælpe offeret i form af vejledning, konfliktråd, formaning, tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Pjecen kan også bruges af offentlige myndigheder og fagfolk fra organisationer mv. i deres rådgivning.

Vedhæftede filer

PDF-dokument

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.