Skip to main content

Ny rapport om politiets indsatser på rocker- og bandeområdet

Pressemeddelelse   •   Maj 11, 2012 14:21 CEST

Rigspolitiet offentliggør i dag rapporten ”Rockere og bander 2011”om situationen på rocker- og bandeområdet og om politiets indsats.

Det fremgår af rapporten, at politiet i 2011 moniterede 133 rockerklubber og bandegrupperinger og 1.863 personer tilknyttet rocker- og bandemiljøet. Dette er en stigning i forhold til 2010, hvor de tilsvarende tal var 112 rockerklubber og bandegrupperinger samt 1.665 personer tilknyttet rocker- og bandemiljøet. Stigningen skyldes især, at politiet gennem den meget intensive indsats på området har fået et bedre indblik i rocker- og bandemiljøet og de personer, som er tilknyttet miljøet.

I 2011 blev personer tilknyttet rocker- og bandemiljøet idømt i alt 635 års fængsel, hvilket er en stigning i forhold til 2010, hvor det tilsvarende tal var 544 års fængsel. Der blev rejst i alt 4976 sigtelser for relevant kriminalitet i 2011. Det tilsvarende tal for 2010 er 4259 sigtelser.

Landets politikredse beslaglægger fortsat et stort antal skydevåben, og i løbet af 2011 blev 1.235 skydevåben indsendt til undersøgelse i Rigspolitiet, hvoraf 234 våben med sikkerhed havde tilknytning til rocker- og bandemiljøet. I forhold til 2010 er der tale om et lille fald i antallet af indsendte skydevåben og en lille stigning i antallet af våben, der med sikkerhed havde tilknytning til rocker- og bandemiljøet.

I afsnittet om samarbejdet med SKAT er Al Capone-modellen beskrevet. Det fremgår bl.a., at SKAT har gennemført en omfattende manuel skattemæssig visitation af et større antal personer på rocker- og bandeområdet, hvilket har ført til reguleringer af skat, moms og afgifter for 77,5 mio. kr. Herudover gennemføres der en konsekvent inddrivelsesindsats overfor rocker- og bandemiljøet bl.a. ved, at bandeenhedens skattefogeder deltager i politiets aktioner, ransagninger mv. Indsatsen har i 2011 bl.a. resulteret i samlede inddrivelser på ca. 14 mio.kr.

Endelig indeholder rapporten oplysninger om rekruttering til rocker- og bandemiljøet. Det fremgår bl.a., at der er en tæt kontakt mellem hooliganmiljøet og rockermiljøet i Danmark, og at et større antal personer fra hooliganmiljøet gennem de seneste år er blevet rekrutteret til rockermiljøet.

_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.