Skip to main content

Ny rapport over rocker- og bandesituationen

Pressemeddelelse   •   Maj 15, 2014 14:20 CEST

Politiet måtte i 2013 lægge et stort og vedvarende pres på rocker- og bandemiljøet  for at få standset de voldelige konfrontationer mellem grupperingerne.

Fra den 1. januar til den 31. december 2013 blev der registreret 33 sager med relation til rocker- og bande-miljøet, hvor personer enten døde eller blev såret som følge af skud og knivstik.  Det fremgår af den årlige rapport om rockere og bander, som Rigspolitiet nu offentliggør.

- Der er ingen tvivl om, at der fortsat er en række spændinger mellem de forskellige grupperinger. Det gør det nødvendigt for politiet at fastholde den omfattende indsats, hvis vi skal begrænse antallet af voldelige sammenstød, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Aktuelle tal viser, at der i øjeblikket er fængslet 341 personer fra rocker- og bandemiljøet. 

I rapporten kan man læse, at de 1.759 personer, der primo 2014 var tilknyttet rockerklubber eller bander, i 2013 blev sigtet 6.049 gange for at overtræde straffeloven samt diverse særlove som lov om euforiserende stoffer og våbenloven. Sammenlagt blev de i 2013 idømt cirka 637 års fængsel.

Indsatsen mod rockere og bander var også i 2013 et af dansk politis primære fokusområder, og det er fortsat blandt  de højest prioriterede områder for politiet. Det gælder både evnen til hurtigt at reagere, når grupperne støder sammen, men også efterforskningen af kriminalitet begået af rockere og bandemedlemmer samt af personer, som faciliterer rockeres og bandemedlemmers kriminalitet.

- Samtidig forsøger vi gennem en række konkrete projekter landet over at bremse miljøets rekruttering af nye medlemmer, siger Jens Henrik Højbjerg.

I 2014 og 2015 har Rigspolitiet således ekstraordinært afsat 100 millioner kroner til nye måder at forebygge og bekæmpe rocker- og bandekriminalitetet. En stor del af midlerne skal bruges til at bryde grupperingernes fødekæde, blandt andet i de særligt udsatte boligområder.

Læs rapporten i det vedhæftede.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.