Skip to main content

​Nye kriminalitetstal for 1. halvår 2016

Pressemeddelelse   •   Okt 07, 2016 08:13 CEST

Overordnet set er kriminaliteten fortsat på et lavt niveau, men antallet af straffelovsanmeldelser er steget i 1. halvår 2016 sammenlignet med samme periode i 2015, hvor antallet af anmeldelser var på det laveste niveau i 30 år.

Stigningen kan blandt andet tilskrives markant flere anmeldelser for vold, herunder vold mod tjenestemænd, samt underslæb og sædelighedsforbrydelser, ligesom der er sket en stigning i forhold til indbrud og databedrageri.

Stigningerne kan have flere forklaringer. I forhold til voldtægt har Rigsadvokaten således i 2015 udsendt en ny meddelelse, hvori praksis for politiets registrering af voldtægtssager indskærpes, hvilket kan have medført, at flere sager oprettes som anmeldelsessager. Derudover kan sagskomplekser – hvor den samme person er anmeldt for at have begået en række ensartede overtrædelser, fx distribution af børneporno – påvirke anmeldelsestallet ganske meget.

Endvidere kan en mindre del af stigningen muligvis forklares med en øget anmeldelsestilbøjelighed, samt det berettigede øgede fokus på at opfordre borgerne til at foretage anmeldelser. Omvendt viser opgørelsen, at der begås færre indbrud i fritidshuse og erhvervsejendomme, ligesom antallet af tyverier fra biler falder.

Omprioriteringerne som følge af terrortruslen samt flygtninge- og migrantsituationen har bl.a. haft en betydning for antallet af sigtelser vedr. trafikfarlige forseelser, ordensbekendtgørelsen, lov om euforiserende stoffer samt narkotika og smugling.

Flere fængslede fra bandemiljøet
Tallene for 1. halvår 2016 viser, at politiets indsats på en række prioriterede områder har virket. Det gælder eksempelvis bekæmpelsen af rocker- og bandekriminalitet. I juli måned 2016 var der således 315 fængslede rocker- og bandemedlemmer, hvor målet er mindst 225.

Særligt udsatte boligområder
I de særligt udsatte boligområder faldt antallet af straffelovsanmeldelser fra 24,2 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i 1. halvår 2015 til 23,0 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i 1. halvår 2016. Det svarer til et fald på 5,1 procent.

Nøgletal for indsatsen i de særligt udsatte boligområder kan ses herunder. (Relaterede/dokumenter)

De samlede opgørelser over kriminalitetsudviklingen i 1. halvår 2016 kan ses på www.statistik.politi.dk

Yderligere spørgsmål kan rettes til Rigspolitiets kommunikationsafdeling på 72132424 eller presse@rigspoliti.dk

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.