Skip to main content

Ofre skal have bedre hjælp

Pressemeddelelse   •   Dec 27, 2013 14:26 CET

Fremover kommer gerningsmænd også til at betale 500 kroner til en nyoprettet offerfond. De 500 kroner vil fra 1. januar blive lagt oven i straffen i sager, hvor der er – eller kunne være – et offer.

Formålet er at sikre penge til at hjælpe ofre for forbrydelser og trafikulykker. Det forventes, at der årligt kommer 27 millioner kroner ind i fonden, penge der kan bruges til på forskellig vis at støtte op om ofrene. 

Der kan eksempelvis gives tilskud til lokale og landsdækkende offerrådgivninger, offerrelateret forskning, uddannelsesindsatser og udvikling af nye behandlingsformer samt til informationsmateriale til ofre.

De 500 kroner vil blive opkrævet i sager, hvor der er begået kriminalitet af mere alvorlig karakter og ved grovere færdselsforseelser.

Det vil i praksis sige sager, hvor der:

-  vedtages bødeforelæg eller idømmes straf, forvaring eller ungdomssanktion for overtrædelse af straffeloven,

-  idømmes betinget eller ubetinget fængselsstraf eller ungdomssanktion for overtrædelser af andre love end straffeloven,

-  vedtages eller idømmes betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, eller

-  vedtages eller idømmes kørselsforbud, eller hvor den pågældende lovovertrædelse efter færdselsloven indebærer et såkaldt klip i kørekortet.

- Med den nye offerfond sikrer vi, at vi som samfund bliver bedre rustet til at hjælpe de ofre, der har brug for støtte til igen at komme på fode, sagde daværende justitsminister Morten Bødskov ved fremsættelsen af lovforslaget.

Det vil være politiet, der står for at opkræve de 500 kroner til offerfonden.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.