Skip to main content

OPFØLGENDE BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. brand i Midt og Vestsjællands politikreds

Pressemeddelelse   •   Jan 23, 2018 13:18 CET

Dette er en afvarsling af  beredskabsmeddelelse fra Midt og Vestsjællands politikreds

Branden på baeshøjgårdsvej i Vig, Odsherred, er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Dette var en afvarsling af beredskabsmeddelelse fra Midt og Vestjællands politi

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.