Skip to main content

OPFØLGENDE BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I NORRING BY

Pressemeddelelse   •   Jan 28, 2016 19:08 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Østjyllands Politi.

Der udbrød kl. 1705 brand i en virksomhed på Skanderborgvej 193, Norring, 8382 Hinnerup. Branden er ikke under kontrol, og den udvikler kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding.

Beboerne i Norring by skal fortsat søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte lægevagten.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet.

Det forventes, at branden vil være under kontrol og at varslingen kan ophæves inden for time.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes kl. 1930.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Østjyllands Politi.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.