Skip to main content

OPFØLGENDE BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I SKIB UD FOR LANGELAND

Pressemeddelelse   •   Dec 23, 2015 14:45 CET

Dette er en opfølgende beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi vedr. skibsbranden ved Bagenkop på Sydlangeland.

Der er brand i et 27 meter langt skib i havet vest for Bagenkop. Branden er endnu ikke under kontrol, og den udvikler kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding. Der er vestlig vind i området, og røgen driver mod land.

Skibet driver med vinden. Et tysk marinefartøj har påbegyndt slukning.

Alle beboere syd for Magleby skal fortsat søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Hvis man føler ubehag som følge af branden, skal man kontakte vagtlægen.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet

Det forventes, at branden vil være under kontrol om 1 time.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.