Skip to main content

OPFØLGENDE BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR.BRAND PÅ ROSENLUNDSSKOLEN I SKOVLUNDE

Pressemeddelelse   •   Dec 27, 2015 13:21 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.
Der udbrød ca. kl. 1151 brand i Rosenlundsskolen på Ejbyvej 147 i Skovlunde. Branden er under kontrol, men det resterende slukningsarbejde er kompliceret. Branden udvikler kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding.

Området for varslingen kan nu indsnævres til Skovlunde Bypark indenfor Ballerup Boulevard mod nord, Ellekildevej mod øst og syd, Ejbyvej mod vest.

Borgere i det tidligere oplyste område kan igen bevæge sig udenfor


Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet.Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.


Næste beredskabsmeddelelse udsendes kl. 1400


Dette var en beredskabsmeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.