Skip to main content

OPFØLGENDE BEREDSSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND.

Pressemeddelelse   •   Aug 11, 2015 19:03 CEST

Hermed afvarsles beredsskabsmeddelelsen vedr. brand, Dornen 12 i Tarp ved Esbjerg.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.