Skip to main content

​ Over 4000 taget for at køre for stærkt

Pressemeddelelse   •   Aug 28, 2015 07:30 CEST

I perioden fra mandag den 17. august til søndag den 23. august gennemførte dansk politi en målrettet indsats mod hastighedsoverskridelser i trafikken. 

Hastighedskontrollerne blev udført samtidig med kontrollerne på skolevejene i forbindelse med skolestartskampagnen. Ved de samlede kontroller i den forløbne uge blev der konstateret knap 4.100 bilister, der kørte for hurtigt. Af dem blev de 2100 taget i forbindelse med skolestartkampagnen.

Endvidere blev

  • 115 sigtet for at tale i mobiltelefon under kørslen
  • 258 sigtet for ikke at bruge sikkerhedsselen, mens der blev udstedt 48 bøder for ikke sørge for, at børnene i bilen var fastspændt.

Opgørelser fra Vejdirektoratets Hastighedsbarometer viser et fald i gennemsnitshastigheden på de danske veje de senere år. Men antallet af hastighedsovertrædelser i sidste uges kontrol er udtryk for, at hastighed fortsat er et problem for trafiksikkerheden. Der er således fortsat mange, der kører for stærkt og er til fare for de øvrige.

Risikoen for uheld og uheldenes alvorlighed øges, når der bliver kørt med for høj hastighed i trafikken. I cirka halvdelen af alle dødsulykker med personbil i 2013 kørte bilen for stærkt.

Ugens hastighedskontrol skete som en del af en fælles europæisk indsats i regi af færdselssamarbejdet TISPOL. Læs mere om TISPOL.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.