Skip to main content

Pas på de små i trafikken

Pressemeddelelse   •   Aug 08, 2012 15:09 CEST

66.500 nye børn i trafikken

I de kommende uger starter de første skoler igen efter sommerferien, og for ca. 66.500 børn er det første skoledag. Det betyder,  at mange små nye og urutinerede trafikanter bevæger sig rundt i trafikken. Derfor vil politiet traditionen tro gennemføre en landsdækkende skolestartskampagne i trafikken.

For travle bilister

Politiets erfaring fra tidligere års skolekampagner viser, at mange bilister har så travlt med at køre deres egne børn sikkert i skole, at de glemmer at tage hensyn til andre børn, der som fodgængere eller cyklister er på vej til skole. Mange bilister kører blandt andet alt for hurtigt på vejene omkring skolerne.

Mange overtrædelser af færdselsloven

Sidste år skrev politiet flere end 9.500 hastighedssager ud for skolerne eller på skoleveje ved skolestart. 93 af disse overtrædelser var så grove, at føreren udover en bøde fik en betinget frakendelse af førerretten. Cirka 1.200 personer anvendte ikke sikkerhedssele og 305 fik ”klip” i kørekortet, fordi de ikke havde spændt børnene fast i bilen.

Mange politikontroller

Politiet vil igen i år sætte massivt ind for at medvirke til sikring af skolevejene og skride ind over for trafiksyndere.

Politiindsatsen vil især have fokus på:

-       bilernes hastighed

-       om børnene er fastspændt i bilerne

-       om førerne selv husker at anvende sikkerhedssele

-       skolepatruljernes arbejde, og

-       forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

Politiet håber, at kontrollerne fører til væsentlig færre sager end tidligere år og henstiller til, at bilisterne tænker på  trafiksikkerheden for dem selv og alle andre, når de  færdes på vejene. 

Indsatsen skal understøtte Rådet for Sikker Trafik og kommunernes kampagne ”Pas på de små i trafikken”. Læs mere om kampagnen på www.sikkertrafik.dk

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.