Skip to main content

Polisen granskar sökande efter dansk 19-åring

Pressemeddelelse   •   Aug 07, 2012 15:30 CEST

Rigspolitiet har fra svensk politi modtaget følgende pressemeddelelse til offentliggørelse i Danmark. Rigspolitiet har ingen kommentarer til pressemeddelelsen. Vi henviser til nedennævnte kontaktpersoner i svensk politi:

Rikspolisstyrelsen har beslutat att granska polisens sökande efter den 19-årige dansk som försvann i norrbottensfjällen i slutet av juli. Granskningen sker efter en dialog mellan Rikspolisstyrelsen och Polismyndigheten i Norrbotten.

19-åringen anmäldes försvunnen på kvällen den 25 juli och polisen inledde sökandet på morgonen den 26 juli i Ritsemområdet. Sökandet genomfördes enligt LSO, lagen om skydd mot olyckor, och enligt eftersöksmetoden MSO, Managing search operations (se fakta nedan).

Norrbottenspolisen har lett ett arbete där bland andra militär, hemvärnet, fjällräddare och samer har bidragit med resurser och kunskaper. Ett stort område har sökts av med hjälp av polisens helikoptrar. Även danska och norska myndigheter har involverats i arbetet. Sammanlagt har cirka 2 100 mantimmar till fots och 150 flygtimmar lagts ned i sökandet.

– Försvinnandet är traumatiskt för familjen och jag känner djupt med de anhöriga. Samtidigt känner jag mig trygg med att vi har sökt av området på ett metodiskt och noggrant sätt. Vi har goda kunskaper om sökmetoden och stor rutin av eftersök i fjällen. Eftersom eftersöket har fått stor uppmärksamhet i såväl svensk som dansk media och det finns kritik mot vårt beslut att begränsa sökningen välkomnar jag en oberoende granskning från Rikspolisstyrelsen, säger Håkan Karlsson, länspolismästare i Norrbotten.

Beslutet om granskning togs av Karl Wallin, kanslichef vid Rikspolisstyrelsen.

– Vi vill granska polisens arbete för att säkerställa att vi genomfört arbetet på rätt sätt och för att se om det finns delar i eftersökningsarbetet som vi kan utveckla. Rikspolisstyrelsens roll är att följa upp och utvärdera polisens arbete som ett led i utveckling av verksamheten. I den här granskningen är det viktigt att belysa hur samarbetet med andra nordiska länder har fungerat, säger Karl Wallin.

 Granskningen ska klarlägga om polisens åtgärder i samband med utredning och efterforskning följt gängse metoder vid denna typ av ärende. Granskningen ska även visa om sökandet bedrivits med hög kvalitet och på ett effektivt och rättssäkert sätt. Arbetet påbörjas inom kort och granskningen väntas bli klar i början av oktober.

Fakta:

MSO-metoden är en internationell eftersöksmetod som bygger på studier av tidigare försvinnanden, det vill säga analyserade erfarenheter och statistik över hur försvunna personer betett sig i olika områden beroende på vilken kategori den försvunne tillhört. Den svenska polisen har bland annat lagt till de fysiska och psykiska faktorer som påverkar upplevelse och handling hos en försvunnen person till MSO-konceptet. Utifrån dessa fakta har polisen skapat effektiva sökmetoder.

För mer information kontakta: 
Norrbottens länspolismästare Håkan Karlsson, telefon 010-568 35 10 eller
Rikspolisstyrelsens pressekreterare Stefan Marcopoulos, telefon 010-563 18 42

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.