Skip to main content

Politidirektørernes resultatkontrakter på plads

Pressemeddelelse   •   Maj 29, 2012 11:51 CEST

Mens man i Nordjylland de kommende år vil have ’stærk fokus på vold i nære relationer’, og på Fyn i særlig grad vil sætte ind over for gaderøverier, har indsatsen mod prostitutionens bagmænd og menneskehandel særlig høj prioritet i Københavns Politi.

Det fremgår af politidirektørernes resultatkontrakter for 2012, som netop er blevet færdigforhandlet.

»Det er første gang, at direktørkontrakterne udover de nationale mål opstiller fokuserede mål i forhold til lokale kriminalitetsproblemer, som ofte er meget forskellige fra kreds til kreds. Nogle steder er det måske rocker-/bandeproblemer, der fylder meget, mens det andre steder er indbrud i fritidshuse eller lokale knallertbøller, der gør folk utrygge. Løsningen af disse specifikke problemer er indføjet som delmål i resultatkontrakterne, og det er udtryk for et ønske om at give politikredsene bedre mulighed for at prioritere indsatsen,« lyder det fra rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Pengene skal følge aktiviteterne

Med indgåelsen af de nye resultatkontrakter har det samtidig givet mening at gøre op med den model, der har dannet udgangspunkt for fordelingen af politiets ressourcer i mange år. »Vi har skabt en model for en mere retfærdig fordeling af midlerne, som i højere grad tager højde for den reelle virkelighed i kredsene. Lidt populært kan man sige, at pengene skal følge udfordringerne og aktiviteterne,« siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. Konkret betyder det, at flere af politikredsene vest for Storebælt samt på Sydsjælland og Lolland-Falster de kommende år tilsammen kan se frem til at få cirka 100 millioner ekstra at gøre godt med. Samtidig må politikredsene i Hovedstadsområdet affinde sig med, at deres bevillinger bliver beskåret med et tilsvarende beløb. Omfordelingen vil med meget stor sandsynlighed især få betydning for antallet af polititjenestemænd i de berørte kredse. Men Jens Henrik Højbjerg understreger, at det er op til den enkelte politikreds at afgøre, hvordan man vil forvalte de ændrede bevillinger.

Til gavn for både politi og borgere

Arbejdet med at skabe en bedre og mere balanceret fordelingsmodel har stået på i flere år og skal sikre, at kredsene har de nødvendige ressourcemæssige rammer for, at de kan levere et ensartet serviceniveau - eksempelvis i forhold til at rykke ud, hvad enten det er til et færdselsuheld eller et indbrud eller indlede en stor efterforskning. »Der er tale om en mere retfærdig fordeling, end vi har haft tidligere, hvilket vil være til gavn for hele politiet og dermed for borgerne,« siger Jens Henrik Højbjerg og tilføjer, at det er første gang, der er foretaget en så grundig analyse af forholdet mellem ressourcer og kriminalitetsproblemer, aktiviteter og indsatser.

_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.