Skip to main content

Politiet forbereder sig på fremtiden

Pressemeddelelse   •   Okt 05, 2012 12:06 CEST

Et nyt kriminalteknisk center i hovedstadsområdet, en mere fokuseret anvendelse af politihundene og bedre udnyttelse af politiets motorcykler. Det er nogle af de forandringstiltag, som dansk politi vil gennemføre i løbet af de næste par år.

  • Jeg er sikker på, at vores i forvejen dygtige politi bliver endnu bedre, hvis vi alle sammen tager ansvar for at udnytte de ressourcer, vi har til rådighed, bedst muligt. I takt med at samfundet og kriminaliteten forandrer sig, skal politiet også konstant udvikle og omstille sig, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

De nye forandringstiltag er resultatet af et års arbejde internt i politiet, hvor man har analyseret områder som kriminalteknik, politihunde og færdsel. Rigspolitiets direktion besluttede torsdag 4. oktober, hvilke tiltag der skal gennemføres for at sikre, at ressourcerne anvendes dér, hvor der fremover vil være størst behov i politiets arbejde.

En af gevinsterne ved dette er, at politiet får mulighed for at foretage større investeringer i et nyt og tidssvarende Nationalt Kriminalteknisk Center, som vil blive etableret i hovedstadsområdet.

  • Investeringen betyder, at vores efterforskning vil få et betydeligt og nødvendigt kvalitetsløft i en verden, hvor tekniske undersøgelser og spor bliver stadigt vigtigere for gennemførelsen af straffesager, siger rigspolitichefen.

Der lægges samtidig op til at styrke politiets evne til at arbejde endnu mere efterretningsbaseret og analytisk. På færdselsområdet skal der desuden etableres tre såkaldte tungvognscentre i henholdsvis Nordjyllands -, Sydøstjyllands – og Midt- og Vestsjællands Politikreds. Samtidig skal brugen af politiets motorcykler og hunde fokuseres mere.

  • Det er korrekt, at vi reducerer antallet af politimotorcykler. Fremover skal de danske betjente - på linje med kollegerne i de fleste andre europæiske lande - dele deres motorcykler med kollegerne frem for den hidtidige praksis, hvor hver betjent har haft sin egen tjenestemotorcykel. Motorcyklerne er et specialudstyr, som vi ønsker at anvende mere effektivt og målrettet. Hvad politihundene angår, så handler det om, at brugen af dem i højere grad skal rettes mod de specialopgaver, de er trænet til, siger politidirektør Thorkild Fogde, der har været formand for styregruppen bag analyserne af politiets arbejde.

De fleste af de nye tiltag forventes gennemført i løbet af 2013.

_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.