Skip to main content

Politiet indvier nyt cyber crime center

Pressemeddelelse   •   Maj 01, 2014 11:55 CEST

Rigspolitiets nye center for cyberkriminalitet, der åbner i dag, får navnet NC3. Centeret skal være politiets kraftcenter, når det gælder alle former for internet- og it-kriminalitet.

- Vi skal være førende inden for bekæmpelse af cyber crime i Europa. Hvad enten der er tale om folk, der distribuerer børneporno på nettet, forsøger at få adgang til vores netbanker eller angriber centrale it-systemer hos firmaer og myndigheder, så skal de vide, at politiet kan matche udfordringen, siger Kim Aarenstrup, leder af NC3.

Centeret er etableret på baggrund af et fælles oplæg fra Rigspolitiet, Rigsadvokaten og PET. I første omgang samles medarbejdere fra Rigspolitiets Nationale IT-efterforskningssektion og Politiets Aflytningscenter i den nye enhed. Der vil så løbende blive tilført yderligere ressourcer.

- Det bliver fortsat politikredsene, der vil være ansvarlig for efterforskningen af de fleste konkrete sager. Men de skal kunne henvende sig til NC3 for få den specialiserede bistand, de har brug for. NC3 skal have den nødvendige ekspertviden og det teknologiske udstyr til at hamle op med et kriminalitetsområde i eksplosiv udvikling, siger Kim Aarenstrup.

Desuden skal NC3 analysere kriminalitetsudviklingen og sætte den nationale strategi på cyber-området samt deltage i internationale netværk, gennemføre uddannelse i politikredsene og levere efterforskningsoplæg på de mest komplicerede områder.

En af de første nye opgaver for centeret bliver at medvirke ved sporsikringen af data i sagen om mulig uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger til Se & Hør.

For yderligere oplysninger: Kontakt Rigspolitiets kommunikationsafdeling på 45 15 20 30

Til baggrund: NC3 får fra starten 75 medarbejdere og har til huse i Rigspolitiets afdeling i Ejby på den københavnske vestegn.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.