Skip to main content

Politiet på hastighedskontrol

Pressemeddelelse   •   Maj 08, 2014 22:32 CEST

Fra mandag den 12. maj til søndag den 18. maj 2014 gennemfører politiet igen en landsdækkende hastighedskontrol målrettet for høje hastigheder i trafikken. 

Baggrunden 
Selv om antallet af alvorlige trafikulykker fortsat falder i Danmark, er der stadig for mange bilister, der kører alt for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for en større risiko for at blive part i en ulykke. 

Ved to tilsvarende landsdækkende indsatser henholdsvis i påsken og i sidste uge noterede politiet i alt 9.098 sager mod bilister, der kørte for hurtigt, 166 med så høje hastigheder, at de kan forvente frakendelse af kørekortet. Politiets fotovogne (ATK) stod for 6.687 af sagerne. En enkelt bilist må påregne en ubetinget frakendelse, da han kørte gennem et vejarbejde med 123 km/t, hvor hastigheden var nedsat til 50 km/t. 

Hvorfor indsats mod hastighed? 

  • For høj hastighed er en medvirkende årsag i halvdelen af alle dødsulykker. 
  • Høj hastighed kan både være årsag til, at ulykken sker og grunden til at ulykken bliver så alvorlig. 
  • De fleste dødsulykker sker på landeveje. 
  • I byerne kan selv små hastighedsoverskridelser medføre ganske alvorlige personskader hos fodgængere og cyklister, der bliver påkørt. 

Læs mere om hastighed og Rådet for Sikker Trafiks kampagne her: http://www.sikkertrafik.dk/Aktuelt/Kampagner/Kampagner/Fartkampagne.aspx 


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.