Skip to main content

Politiet på tungvognskontrol

Pressemeddelelse   •   Okt 22, 2012 14:54 CEST

Rigspolitiet afholdt i uge 41 en multikontrol i samarbejde med udvalgte politikredse. I multikontrollen deltog en række samarbejdspartnere, herunder SKAT, Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

 Ved de målrettede kontroller blev der i perioden standset 1.168 tunge køretøjer, hvoraf 745 som følge af multikontrollen. Der blev konstateret 635 forseelser, heraf 440 i multikontrollen og 123 forseelser var relateret til udenlandske køretøjer.

Kontrollen indgik i rækken af fælleseuropæiske kontroller, der planlægges af det europæiske færdselspolitisamarbejde TISPOL. De politikredse, der ikke deltog i multikontrollen afholdt tungvognskontroller i TISPOL regi.

Politiets tungvognspersonale havde fokus på fejl og mangler, belæsning, køre- og hviletid, farligt gods, affald, dyretransport, særtransport, cabotage, tilladelser og attester og hastighed på de tunge køretøjer. Chaufførerne blev bl.a. kontrolleret for kørekort, spirituspåvirkethed, narkopåvirkethed, uddannelsesbevis m.m.

Ud af de standsede køretøjer blev der optaget 255 rapporter, hvoraf 89 rapporter var på udenlandske køretøjer.

 Af forseelser kan nævnes:

Tekniske mangler                  39 forseelser

Overlæs/akseltryk                 19 forseelser

Farligt gods                          18 forseelser

Køre/hviletid                         229 forseelser

Fejl ved kontrolapparat          114 forseelser

I forbindelse med kontrollerne fik 1 køretøj inddraget nummerpladerne.

_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.