Skip to main content

Politiet på tungvognskontrol

Pressemeddelelse   •   Feb 22, 2013 14:53 CET

Rigspolitiet afholdt i uge 7 en tungvognskontrol i samarbejde med udvalgte politikredse.

Kontrollen indgik i rækken af fælleseuropæiske kontroller, der planlægges af det europæiske færdselspolitisamarbejde TISPOL.

Fokus på kontrollerne var rettet mod tungvogne. Politiets tungvognspersonale rettede fokus mod fejl og mangler, belæsning, køre og hviletid, manipulation, farligt gods, affald, dyretransport, særtransport, cabotage, tilladelser og attester og hastighed på de tunge køretøjer. Chaufførerne blev bl.a. kontrolleret for kørekort, spirituspåvirkethed, narkopåvirkethed.

Ved de målrettede kontroller blev der i perioden standset 620 tunge køretøjer. Der blev konstateret lovmæssig overtrædelser i forhold til 133 køretøjer, heraf 37 udenlandske køretøjer.

Af overtrædelser kan nævnes:

  • Fejl og øvrige mangler  24
  • Fejl ved kontrolapparat   22
  • Farligt gods      2
  • Køre/hviletid    57      

_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.