Skip to main content

Politiet sætter fokus på uopmærksomhed i trafikken

Pressemeddelelse   •   Sep 19, 2014 10:05 CEST

Taler du i mobiltelefon, når du kører bil? Måske drikker du også en kop kaffe, mens du sidder bag rattet, eller lægger make-up, mens du holder i kø?

Fra på mandag og frem til søndag den 28. september 2014 afholder politiet en landsdækkende målrettet indsats, der retter sig mod uopmærksomhed i trafikken.

Indsatsen støtter op om Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Kør bil, når du kører bil”. Færdselssikkerhedskommissionen har i sin nationale handlingsplan netop udpeget uopmærksomhed som et af de væsentlige indsatsområder, hvis vi skal have færre ulykker i trafikken fremover.

Flere undersøgelse viser, at uopmærksomhed er blandt de hyppigste årsager til, at der sker ulykker. Trafikanter har for ofte fokus på for mange andre ting end det at færdes i trafikken. Som for eksempel at pusle barnet på bagsædet, tørre spildt is af skjorten eller samle den tabte cigaret op. Eller for den sags skyld læse avis.

I uge 37 var politiet også på gader og stræder for blandt andet at holde øje med uopmærksomhed i trafikken, herunder især brugen af mobiltelefon under kørslen. Ved kontrollerne blev der i perioden standset 3.712 køretøjer, og der blev konstateret i alt 1.870 forseelser. Blandt dem var 616 bilister, der brugte mobiltelefonen i stedet for at koncentrere sig om kørslen.

Se mere om kampagnen på www.sikkertrafik.dk .

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.