Skip to main content

​Politiet sætter i samarbejde med Vejdirektoratet fokus afstand i trafikken

Pressemeddelelse   •   Nov 11, 2016 09:58 CET

I uge 46 fra mandag den 14. november til og med søndag den 20. november 2016 gennemfører politiet landet over en målrettet indsats mod manglende afstand mellem bilister i trafikken.

Indsatsen støtter Vejdirektoratets kampagne: ”Hold afstand”, og skal sætte fokus på at bilisterne skal være opmærksomme, når de kører, og holde afstand i trafikken, så flere ulykker kan undgås.

Læs mere om Vejdirektoratets kampagne her: Vejdirektoratets kampagne samt se filmen her: "Hold afstand film"

Strategisk fokusområde
Uopmærksomhed er en faktor i cirka en tredjedel af alle dødsulykker, og det er desuden et af de tre hovedområder, som Rigspolitiet har udpeget i den nye nationale færdselsstrategi.

Trafikantundersøgelsen, som Vejdirektoratet lavede i 2015 påpeger, at det der mest irriterer bilisterne er, at andre ikke holder afstand i trafikken.

I 2015 blev 3 personer dræbt, 42 kom alvorligt til skade og 57 kom lettere til skade ved bagendekollisioner på motorvejen. I alt skete der 69 bagendekollisioner med personskade i 2015 på motorvejene, fordi der ikke var holdt afstand, jævnfør tal fra Vejdirektoratet.

Afstand giver livsvigtige sekunder
”Tilstrækkelig afstand vil i de fleste tilfælde svare til 2 sekunder i tidsafstand i normalt føre, hvis man er en erfaren bilist.”

”Nogle steder kan man bedømme afstanden ved hjælp af afstandspile på motorvejen. Der skal være to pile synlige mellem din bil og bilen foran, for at afstanden er stor nok. Symbolerne bliver dog brugt på udvalgte steder på motorvejene, hvor der kan forventes ensartet hastighed," oplyser Vejdirektoratet.

Vær særligt opmærksom på, om du holder nok afstand, hvis det er tåget eller regner, hvis kørebanen er glat, eller hvis der er meget trafik.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.