Skip to main content

Politiet satte fokus på uopmærksomhed i trafikken

Pressemeddelelse   •   Okt 13, 2016 09:29 CEST

I perioden mandag d. 3. oktober til og med søndag d. 9. oktober gennemførte politiet en landsdækkende målrettet indsats mod uopmærksomhed i trafikken.

Undersøgelser viser, at opmærksomhed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer. Uopmærksomhed kan bl.a. være brug af håndholdt mobiltelefon og indstilling af GPS. Politiets målrettede indsats skal være med til at nedbringe distraktion som uheldsårsag. Indsatsen er gennemført samtidig med Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Kør bil, når du kører bil”.

Der er uopmærksomhed involveret i omkring hvert tredje trafikdrab på vejene. Derfor er det vigtigt, at flere har fokus på trafikken, når de kører på vejene. Alt for ofte stopper vi trafikanter, der roder med mobil, papirer eller noget helt tredje, mens de kører. Det fjerner fokus og øger risikoen for alvorlige ulykker, siger Erik Terp Jensen, chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Ved kontrollerne blev der i perioden standset 4906 køretøjer, og der blev konstateret knap 1350 forseelser, heraf

  • Benyttet håndholdt mobiltelefon: 402
  • Manglende brug af sikkerhedssele: 225
  • Kørsel frem for rødt/gult lys: 70

Endvidere blev 10 af de standsede bilister sigtet for spirituskørsel i den landsdækkende kontrol.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.