Skip to main content

Politiet står over for et mere kompliceret kriminalitetsbillede

Pressemeddelelse   •   Aug 29, 2017 09:00 CEST

Kriminalitetsbilledet ændrer sig løbende. Det er komplekst, grænseoverskridende og konstant i bevægelse. Derfor må politiet hele tiden vurdere, hvor der bør sættes ind her og nu, men samtidig også tænke langsigtet. Den årlige Nationale Strategiske Analyse er et vigtigt redskab i arbejdet med at sikre et trygt og sikkert samfund.

For første gang i flere år anmeldte danskerne i 2016 et højere antal af overtrædelser af straffeloven end året før. Over en årrække er antallet ellers faldet stødt, men især flere anmeldelser af trick-, lomme- og tasketyverier og bedrageri er årsagen til stigningen. Samtidig ser vi stadig, at en større del af kriminaliteten flytter over på nettet, hvor handel med eksempelvis narkotika og våben ofte foregår bag krypterede netværk.

Det er noget af det, man kan læse i den nye Nationale Strategiske Analyse (NSA), som Rigspolitiet offentliggør i dag.

Analysen giver en samlet beskrivelse af kriminalitetsudviklingen og kaster lys over, hvilke politimæssige udfordringer, politiet de kommende år står overfor. Den skal sikre, at politiet kan ruste sig til fremtiden og styrke fundamentet for indsatsen i årene, der kommer.

- Den Nationale Strategiske Analyse er et vigtigt værktøj for politiet. Den giver et analytisk blik på kriminalitetsudviklingen i en tid, hvor samfundet som helhed gennemgår mange forandringer. Lige som danskerne bevæger sig mere ud på internettet, gør de kriminelle det også. Det foregår på kryds og tværs af landegrænser, ved hjælp af f.eks. krypteret kommunikation. Derfor skal vi hele tiden gøre os dygtigere og følge med udviklingen i kriminaliteten, siger rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg

Med NSA får politiet et solidt grundlag at bygge de politifaglige prioriteringer på. Sammen med den følger de lokale politikredses Lokale Strategiske Analyser (LSA).

De fokuserer på indbrud i privat beboelse, rocker-bandegrupperinger, vold og udsatte borgere. Udover disse emner vil LSA’erne hver især fokusere på andre områder, der er særligt relevante for deres respektive dele af landet. LSA’erne finder man på politikredsenes hjemmesider.

Læs mere og download NSA 2017 her.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.