Skip to main content

Rigspolitiet og TrygFonden indgår aftale om videreudvikling af det vidensbaserede politiarbejde

Pressemeddelelse   •   Dec 15, 2015 10:33 CET

Kriminalitetsbilledet er i konstant forandring. Det kalder på ny viden og nye metodiske færdigheder, når politiet skal løse mange forskelligartede og komplekse opgaver. Derfor har Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg netop underskrevet en samarbejdsaftale med TrygFonden om videreudvikling af det vidensbaserede politiarbejde.

"Hvis politiet skal løse sine opgaver på tilfredsstillende vis, er vi nødt til at følge med samfundsudviklingen i Danmark og internationalt. Det kræver, at vi samarbejder med relevante partnere om at styrke og udvikle politiets viden og kompetencer. Jeg er derfor glad for samarbejdsaftalen med TrygFonden, der sikrer os international kompetenceudvikling og et højt politifagligt udviklingsniveau," siger Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Det første initiativ består i at udvikle og afprøve nye måder at arbejde vidensbaseret på inden for politiet. Det er omdrejningspunktet for det efteruddannelsesforløb, som op til 24 talentfulde politifolk påbegynder i marts 2016. Her starter de på det toårige fjern- og deltidsstudium ”Master of Studies in Applied Criminology and Police Management” på University of Cambridge i England. En uddannelse der er lagt an på at træne politifolk i systematisk at udvikle kvaliteten af det politimæssige borgernære arbejde gennem brug af data, forskning og analyse. Undervejs i uddannelsesforløbet skal politifolkene afprøve konkrete projekter i deres politikredse.

"Samarbejdet skal i høj grad styrke og udvikle politiets viden og metoder inden for områder som eksempelvis indbrud og tyveri, radikalisering og terrorindsats, trafiksikkerhed, it-kriminalitet, tryghed i nattelivet og vold i samlivsforhold, således at vi får flere dygtige politifolk med internationalt udkig og en analytisk tilgang til opgaveløsningen," siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Det andet initiativ omhandler formidlingsaktiviteter med nationale og internationale forskere og andre relevante ressourcepersoner inden for politiforskning med henblik på at formidle eksisterende forskningsbaseret viden, der vedrører politiets kerneområder – efterforskning, beredskab, forebyggelse, samt efterretning og analyse.

Målgruppen for videnformidlingsaktiviteter vil være ledere, medarbejdere og fagspecialister fra Rigspolitiets områder og politikredsene, herunder medarbejdere og undervisere på Politiskolen.
Samarbejdsaftalen løber over de næste to et halvt år og udspringer af TrygFondens fokusområde "Et liv uden kriminalitet". Projektet er forankret på Politiskolen.

For mere information, kontakt:

Rigspolitiets Kommunikationssektion
Tlf.: 7213 2424 

Merete Konnerup, analysechef, TrygFonden
Tlf.: 2168 5218

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.