Skip to main content

Rigspolitiet opsiger samarbejde med ATK-leverandør

Pressemeddelelse   •   Aug 29, 2013 13:00 CEST

Rigspolitiet har valgt at opsige samarbejdet med firmaet Unitraffic, som i efteråret 2012 fik opgaven med at udvikle software til politiets fremtidige løsning for automatisk trafikkontrol (ATK), der var planlagt installeret i ca. 100 nye biler.

Opsigelsen sker efter, at leverandøren i to forsøg ikke bestod en planlagt kundetest.

Michael Steen Hansen, It-direktør i Rigspolitiet, siger: "Unitraffic har i to omgange ikke været i stand til på tilfredsstillende vis at levere en løsning, der kan bestå kundetesten. Mængden af fejl er fortsat meget stor. Hverken vi eller de uvildige eksperter, der har evalueret løsningen tror længere på, at Unitraffic kan levere en brugbar løsning indenfor acceptabel tid."

Ophævelsen af kontrakten betyder, at Rigspolitiet nu får tilbageført de penge, som leverandøren hidtil har modtaget.

Med ophævelsen af samarbejdet vil implementeringen af en ny ATK-løsning blive forsinket. Rigspolitiet har indledt arbejdet med at etablere et nyt udbud og arbejder efter at kunne gennemføre dette således, at den nye løsning kan være på plads inden udgangen af 2014.

Politidirektør Svend Larsen, Rigspolitiet, siger: "Det er den rigtige beslutning, men det er selvfølgelig også en vanskelig beslutning. Automatisk trafikkontrol er et vigtigt led i vores færdselsindsats, som har til formål at sænke hastigheden og dermed også antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Derfor er vi gang med at vurdere mulighederne for, hvordan vi kan udbygge kontrolindsatsen på anden vis, indtil vi har en leverandør på plads."
____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.