Skip to main content

Rigspolitiets svar på tirsdagens medieomtale af politiets arbejde.

Pressemeddelelse   •   Jul 17, 2012 14:37 CEST

”Jeg kan ikke genkende billedet af, at politiet ikke leverer varen," siger politidirektør Thorkild Fogde, der er chef for politiområdet i Rigspolitiet., og udtaler følgende på Rigspolitiets vegne:

"Politiet rejste i 2011 flere sager og rykkede hurtigere ud, end vi har gjort i mange år.
Vi har også sat hårdt ind mod rocker- og bandekriminaliteten, og de fyldte fængsler og arresthuse taler deres eget tydelige sprog.

Men vi løber stærkt for at nå vores mål, og jeg kan godt forstå, hvis vores ansatte oplever, at det kan være svært at nå tingene i dagligdagen.

Vi skal spare i en tid med mange opgaver, og vi er nødt til at forandre vores måder at arbejde på for kunne følge med.

Det er en udfordring for os, men det er en udfordring, som vi deler med rigtig mange andre offentlige virksomheder i de her år.

Der vil ske fejl og forkerte prioriteringer undervejs, og selvfølgelig kommer vi også ud for situationer, hvor der mangler ressourcer. Det kan ikke undgås, og vi skal lære af vores fejl.

Men når vi arbejder så hårdt på at strømline politiet og gøre det mere effektivt, er det jo netop for også fremover at kunne give borgerne en god betjening og fastholde politiet som en god og udviklende arbejdsplads for vores mange dygtige ansatte.

Vi vil naturligvis drøfte Politiforbundets synspunkter med politikredsene, når koncernledelsen mødes igen til august, da vi jo alle har en fælles interesse i, at opgaverne løses så godt som muligt," slutter Thorkild Fogde.

 

_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.