Skip to main content

Risikoen for at blive ramt af kriminalitet er faldet

Pressemeddelelse   •   Aug 20, 2012 08:20 CEST

Fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012 er antallet af anmeldelser om overtrædelse af straffeloven  faldet med 9.728 anmeldelser, svarende til godt fem procent. Herudover kan det konstateres, at den borgervendte kriminalitet er faldet med 4.351 anmeldelser, svarende til 3,5 procent.

Udviklingen i anmeldelser og sigtelser for 1. halvår i årene 2009-2012

* Indbyggertallet er opgjort pr. 1. kvartal i halvåret.

En mere detaljeret analyse viser, at en del af faldet i straffelovskriminaliteten kan henføres til anmeldelser, der vedrører borgervendt kriminalitet, som udgør 2/3 af straffelovskriminaliteten.

Sammenholdes udviklingen i anmeldelserne med befolkningstallet i samme periode, kan det konstateres, at risikoen for at blive udsat for borgervendt kriminalitet er reduceret fra 22,6 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere til 21,8, svarende til et fald på 3,5 procent.  

Selvom straffelovskriminaliteten, herunder den borgervendte kriminalitet, er faldet, viser halvårstallene, at politiet har rejst flere sigtelser.  Dermed fastholdes det høje niveau for antallet af sigtelser fra 1. halvår 2011 og  en fortsat stigende sigtelsesprocent.  

Politiet fastholder dermed den positive udvikling fra 1. halvår 2011 med et faldende antal anmeldelser og et stigende antal sigtelser, hvad enten niveauet for 1. halvår 2012 sammenlignes med samme periode 2011 eller gennemsnittet for 1. halvår i årene 2009-2011.

Den faldende risiko for at blive udsat for kriminalitet beror først og fremmest på, at færre udsættes for vold, indbrud, røveri, gaderøverier, tricktyverier og hærværk. Omvendt kan det konstateres, at tyveri fra borgere, eksempelvis tyveri af pung og taske og hæleri, er steget. Anmeldelser om hæleri opstår oftest på baggrund af politiets eget initiativ i forbindelse med eksempelvis målrettede indsatser. Stigningen i antallet af anmeldelser om hæleri skal derfor ses i lyset af, at politiet, som led i bekæmpelsen af indbrud i beboelse, har intensiveret indsatsen mod dette kriminalitetsområde.

Den procentvise udvikling i anmeldelser og sigtelser inden for borgervendt kriminalitet, 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012
 

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg siger: ”Det er en af vores vigtigste opgaver at medvirke til at sikre borgernes tryghed. Derfor skal vi konstant arbejde på at reducere borgernes risiko for at blive ramt af kriminalitet. Det er derfor glædeligt at se, at både den samlede straffelovskriminalitet og den kriminalitet, der er rettet direkte mod den enkelte borger, er faldet. Samtidig er det meget tilfredsstillende, at vi, på trods af at der begås mindre kriminalitet, har formået at fastholde det høje niveau i antallet af sigtelser, som vi opnåede i 1. halvår 2011.”     

_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.