Skip to main content

Roligt døgn med grænsekontrol

Pressemeddelelse   •   Jan 06, 2016 12:01 CET

I løbet af hele den 5. januar har politiet skønsmæssigt kontrolleret 1366 personer. Af dem er 36 blevet afvist og nægtet indrejse i Danmark. Der er desuden sigtet en person for menneskesmugling.

Med regeringens indførelse af den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse blev politiets hidtidige kontrolindsats iværksat klokken kl. 12 mandag d. 4. januar.

Der findes 15 grænseovergange mod Tyskland, hvor politiet foretager stikprøvevis kontrol - dels på grænsen, dels i det grænsenære område. Der er således tale om en stikprøvekontrol og ikke om en fuldstændig kontrol. Fokus er primært på de tre hovedfærdselsårer i Sønderjylland ved Padborg, Kruså og Frøslev samt færgehavnene i Rødby og Gedser samt banegårdene i Padborg og Tønder.

Ved kontrollerede forstås personer, som politiet har været i kontakt med for at kontrollere identitet, uanset om den pågældende er blevet bedt om at forevise id-dokumenter.

Den forstærkede kontrolindsats på selve grænsen fortsætter i første omgang frem til 14. januar. Dansk politi har siden september 2015 gennemført en forstærket kontrol i de grænsenære områder som følge af efterårets ekstraordinære flygtninge- og migrantsituation.

De daglige tal vedrørende kontrolindsatsen på grænsen kan fremover findes på politiets hjemmeside: www.politi.dk/da/aktuelt/nyheder/

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.