Skip to main content

Sommerkampagne mod spritkørsel i gang

Pressemeddelelse   •   Jul 09, 2013 15:46 CEST

Kontrolperioden var koordineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Hvem kører hjem?” Kampagnen startede i uge 24 og fortsætter sommeren over.

I de målrettede kontroller blev der i alt standset 6.479 køretøjer og politiet konstaterede i alt 1.185 forseelser. 68 førere af motorkøretøj blev sigtet for at køre spirituskørsel og 34 for at være påvirket af narkotika eller medicin. 19 knallertførere blev sigtet for spirituskørsel. Desuden kan nævnes, at 316 personer havde undladt at anvende sikkerhedssele. 152 personer kørte bil, selvom de ikke havde erhvervet kørekort og 24 kørte selvom de var frakendt kørekortet.

Udenfor de målrettede kontroller blev der også fundet påvirkede bilister. På landsplan blev der i perioden i alt sigtet 274 personer for spirituskørsel heraf 23 i forbindelse med færdselsulykker. 114 personer blev sigtet for narko- eller medicinkørsel heraf 2 i forbindelse med færdselsulykker.

Selvom den målrettede kontrolperiode er afsluttet betyder det ikke, at spirituskontrollerne går på sommerferie. Sommermånederne er traditionelt den tid på året, hvor der sker flest spiritusulykker i trafikken. Derfor vil kontrollerne fortsætte lokalt i politikredsene henover sommeren.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.