Skip to main content

Status på oversvømmelse i Jyllinge

Pressemeddelelse   •   Dec 06, 2013 18:49 CET

Den forhøjede vandstand i Roskilde Fjord har medført betydelige oversvømmelser i Jyllingeområdet omkring: Osvej Vest, Osvej og Værebro Å fra Høgevænget til Strandvænget.

Vandstanden i Roskilde Fjord forventes at nå sit højeste niveau omkring kl. 19.00 med ca. 180 cm over daglig vande.

Oversvømmelserne har nu forårsaget strømafbrydelse, som p.t. berører ca. 250 husstande. Strømafbrydelsen betyder også, at vandforsyningen på flere veje i Jyllinge Nordmark er afbrudt.

Beboere, der forlader deres bolig på grund af oversvømmelserne, kan søge til Jyllinge Hallen, der er åbnet som evakueringscenter.

Depot for både sandsække samt nød-vandforsyning er oprettet på adressen Osvej 3, Jyllinge, hvor beboere kan henvende sig ved akut behov.

Borgere, der ikke er i stand til at klare sig selv, henvises at kontakte myndighedernes akuttelefon på 70224710. Hjemmeværnet er til stede og kan hjælpe beboere, der har særligt behov for hjælp.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.