Skip to main content

Strategisk Analyse 2016: Nye kriminalitetsformer er i vækst

Pressemeddelelse   •   Okt 13, 2016 10:34 CEST

Politiet udkommer i dag med Strategisk Analyse 2016, der er en samlet analyse af udviklingen inden for politiets operative indsatsområder: Kriminalitet, trafiksikkerhed og beredskab. Analysen peger blandt andet på, at øget digitalisering fører til et stærkt øget omfang og øget kompleksitet på en række kriminalitetsområder.

Mens kriminaliteten i Danmark over en årrække har været faldende, er der sket en stigning i såkaldt nye kriminalitetsformer. Det er en af hovedkonklusionerne fra Strategisk Analyse 2016. De nye kriminalitetsformer er kendetegnet ved  øget  kompleksitet og specialisering – og er ofte sager, der involverer it. For eksempel rykker kendte former for kriminalitet som økonomisk kriminalitet i højere og højere grad fra den fysiske verden til internettet, ligesom nyere former for kriminalitet, som f.eks. "hævnporno" vokser frem.

En konsekvens af det nye kriminalitetsbillede er, at kriminaliteten i stor udstrækning begås i det skjulte og af hidtil ukendte aktører, der måske ikke engang befinder sig inden for landets grænser. Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg siger:

"Der er i dag langt større risiko for, at man bliver offer for en kriminel handling, når man færdes på internettet end tidligere. Derfor er vi meget optaget af, hvordan vi kan styrke sikkerheden på nettet, så man også kan føle sig tryg i den virtuelle verden."

Analysen er et tillæg til den analyse af samme navn, der udkom i 2015. De årlige strategiske analyser skal styrke politiets fundament for prioritering af indsatser:

"I politiet arbejder vi i disse år på at styrke grundlaget for vores beslutninger og  prioriteringer ved i højere grad at analysere og tage udgangspunkt i de tendenser, der har indflydelse på vores ansvarsområder. Det er Strategisk Analyse 2015 og 2016 eksempler på," siger Jens Henrik Højbjerg.

Læs mere og download analysen på www.politi.dk/strategiskanalyse

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.