Skip to main content

Tilstedeværelse på de sociale medier har øget brugernes tillid til politiet

Pressemeddelelse   •   Aug 29, 2013 11:56 CEST

Rigspolitiet offentliggør i dag en undersøgelse blandt brugerne af politiets platforme på de sociale medier. Hovedkonklusionen er klar: Brugerne er glade for, at politiet er til stede både på Facebook og Twitter

Rigspolitiet offentliggør i dag, torsdag 29. august 2013, resultaterne af en undersøgelse blandt de brugere, der følger politiet på Facebook og Twitter. Overordnet set viser undersøgelsen, at en stor del af brugerne har fået øget deres tillid til politiet som følge af tilstedeværelsen på de sociale medier.

På nuværende tidspunkt har henholdsvis Nordsjællands Politi og Rigspolitiet en Facebook-side, mens alle 12 politikredse i Danmark er på Twitter. Sammenlagt har dansk politi rundet 100.000 følgere på de sociale medier, hvilket bliver markeret med et Twitterdøgn fra i dag, torsdag 29. august kl. 18 til fredag 30. august kl. 18. I dette døgn vil politikredsene og Rigspolitiet være ekstra synlige og aktive på de sociale medier.

Tilliden er øget til politiet

Den dugfriske brugerundersøgelse viser, at sammenlagt har 45 procent af politiets følgere på Twitter fået øget deres tillid til politiet på grund af tilstedeværelsen på de sociale medier. For Facebook-brugernes vedkommende er tallene sammenlagt 47 procent for de brugere, som har fået øget tilliden. Cirka 50 procent af brugerne fra begge grupper svarer, at deres tillid til politiet er uforandret.

Undersøgelsen viser desuden, at brugerne typisk følger politiet på flere kanaler. På Twitter følger den typiske bruger politiet på 3,3 af de 14 mulige kanaler (2 Facebook-sider og 12 Twitter-konti) i gennemsnit, mens facebookbrugerne typisk følger politiet på 1,5 af de 14 mulige kanaler.

Jens Gregersen, kommunikationschef i Rigspolitiet peger på, at en del af forklaringen på denne forskel i henholdsvis Twitter- og Facebookbrugernes adfærd muligvis skal findes i, at Rigspolitiets Facebook-side dækker dansk politi meget bredt og dermed bredere end de forskellige Twitter-profiler, der som oftest er afgrænset til at kommunikere om politiets arbejde i den pågældende politikreds.

Både på Twitter og Facebook mener langt størstedelen af brugerne, at de informationer, som politiet poster, er interessante – eller endda meget interessante. Mindre end to procent mener, at informationerne er uinteressante.

Dansk politi bruger blandt andet sine sociale platforme til at lave efterlysninger, orientere om færdselskontroller, bede om borgernes hjælp til opklaring af konkrete sager og til at fortælle om nye tiltag fra politiets side, herunder også nyt udstyr som for eksempel nye patruljebiler. Desuden bruges de sociale platforme også til at give et indblik i politiets arbejdshverdag og til at informere befolkningen, hvis der er sket en større hændelse, eller hvis der er særlige forhold, som politiet ønsker at informere borgerne om.

Baggrund om undersøgelsen:

Brugerundersøgelsen er gennemført som en onlineundersøgelse af Rigspolitiet i perioden 18. juli til 14. august 2013 med henblik på at afdække brugernes motiver, forventninger og brug af dansk politis forskellige platforme på de sociale medier. Ved undersøgelsens afslutning havde2.051respondenter gennemført undersøgelsen. Det fordeler sig på 89,2 procent via Facebook og 11,8 procent via Twitter.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.