Skip to main content

To kontrolaktioner i Danmark i samarbejde med resten af Europa

Pressemeddelelse   •   Sep 24, 2014 13:53 CEST

Europol har i den forløbne uge afsluttet en storstilet fælles aktion i hele Europa, hvor politiet i de europæiske lande har haft fokus på menneskesmugling, grænseoverskridende kriminalitet, smugling og andre lignende emner, hvor et tæt europæisk samarbejde er nødvendigt for at bekæmpe kriminaliteten på kryds og tværs af landene.

I Danmark afholdt politiet en aktion torsdag den 18. september i samarbejde med Skat henholdsvis i Sønderjylland og på Lolland-Falster.

40 medarbejdere fra henholdsvis politi og Skat deltog i aktionen på Lolland-Falster

Ved kontrollen blev 251 køretøjer undersøgt, og der blev checket 171 forskellige dokumenter i form af pas, kørekort m.v.

Ved kontrollen blev ikke fundet våben, narkotika, tyvekoster eller andet, der kunne have hverken Skat eller politiets interesse.

Ved den tilsvarende kontrol i Sønderjylland, hvor ca. 300 personer og ca. 200 køretøjer blev undersøgt, anholdt politiet to lettiske statsborgere, der blev fundet i besiddelse af stjålet værktøj. Begge er efterfølgende varetægtsfængslet.

Via Europol fik dansk politi oplysninger om, at den ene af personerne var kendt i Tyskland og i Holland for kriminalitet.

Skat indkrævede ved aktionen gæld til det offentlige på i alt 131.000 kr. fordelt på to sager. Resultatet af den samlede aktion i hele Europa meldes ud af Europol.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.