Skip to main content

Trafikkontrol ved sommerferiens start

Pressemeddelelse   •   Jun 29, 2013 10:36 CEST

Fra mandag den 1. juli til og med søndag den 7. juli 2013 gennemfører politiet en landsdækkende spiritus- og narkotikakontrol.

Sommerperioden er den tid på året, hvor de fleste spritulykker sker, fordi de lyse varme aftener indbyder til fester og arrangementer. Politiet fortsætter derfor indsatsen mod spirituskørsel og narko. 

Kontrollen er koordineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Hvem kører hjem?”.

Kampagnen startede i uge 24 og fortsætter sommeren over. Bag kampagnen står Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med Trygfonden, kommunerne i Danmark og politiet. Kampagnen ”Hvem kører hjem?” skal forebygge, at venner, familie og kolleger bevæger sig ud i trafikken med promiller i blodet. Se mere om kampagnen på www.sikkertrafik.dk.

Ved en tilsvarende kontrol i uge 27 i 2012 blev der standset i alt 6.925 køretøjer. Ved disse kontroller konstaterede politiet, at 74 førere var spirituspåvirkede, og 16 førere var påvirkede af narkotika/medicin.

Det samlede resultat af spiritus- og narkotikakontrollen forventes udsendt i løbet af uge 28.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.