Skip to main content

Tyskland indfører grænsekontrol for rejsende fra Danmark

Pressemeddelelse   •   Jun 12, 2017 18:54 CEST

Rigspolitiet er blevet informeret om, at de tyske myndigheder fra dags dato har indført grænsekontrol for rejsende, der fra Danmark ønsker at indrejse i Tyskland.

Kontrollen er et led i de tyske myndigheders forberedelse op til G20-mødet i Hamborg den 7. og 8. juli og vil foregå frem til og med 11. juli.

Den midlertidige grænsekontrol er fleksibel, og det betyder, at danske statsborgere, der ønsker at rejse til Tyskland, kan blive mødt med grænsekontrol, men at det ikke er sikkert, at det sker. Men Rigspolitiet opfordrer til, at man som hidtil ved rejser til Tyskland husker at medbringe sit pas.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.