Skip to main content

Uafhængig klagemyndighed skal vurdere video

Pressemeddelelse   •   Jun 17, 2013 12:32 CEST

Sydøstjyllands Politi er blevet opmærksom på en video på Youtube, der handler om en anholdelse i Horsens. Videoen er set af mange og er et emne på sociale medier.

Isoleret set kan videoen opleves, som om politiforretningen er voldsommere end nødvendigt. Videoen er én vinkel på hændelsen, som en del af et hændelsesforløb. Derudover er der naturligvis rapportmateriale, der beskriver hændelsen.

Sydøstjyllands Politi har vurderet, at det er rigtigst at bede Den uafhængige Politiklagemyndighed vurdere sagen. På den måde er det ikke politikredsen, der vurderer egen indsats, og den involverede borger, betjentene og offentligheden kan have tillid til, at en uafhængig myndighed vurderer forløbet i sin helhed.

Den uafhængige politimyndighed blev således allerede i aftes orienteret om sagen og derfor kan  Sydøstjyllands Politi ikke udtale sig yderligere. Vi afventer nu vurderingen fra Den uafhængige Politiklagemyndighed.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.