Skip to main content

​Vedrørende etablering af ny politiskole i det vestlige Danmark

Pressemeddelelse   •   Nov 15, 2016 13:12 CET

Placering af en ny politiskole i det vestlige Danmark har givet anledning til offentlig debat. Rigspolitiet har udarbejdet en rapport, som afdækker muligheden for etablering af politiets uddannelsescenter i eksisterende bygninger eller nybyggeri i det vestlige Danmark.

Rigspolitiet vurderer, at nybyggeri er den mest attraktive mulighed for politiet, da det sikrer de bedste muligheder for at etablere et moderne og fremtidssikret udannelsescenter i det vestlige Danmark. Dette fremgår af den analyse Rigspolitiet har udarbejdet. Det bygger på kriterier i forhold til valget mellem nybyggeri og eksisterende byggeri, som har været uændret gennem analysearbejdet.

Geografisk placering
Overvejelserne om politiskolens placerings betydning for beredskabet tog indledningsvis udgangspunkt i et hensyn om, at der helst ikke skulle være over 2 timers udrykningskørsel til København. Allerede fra starten af analysen har Rigspolitiet dog oplyst, at det vil være muligt at placere politiskolen mere end 2 timers udrykningskørsel fra København. Det fremgår også af analysen, at denne grænse ikke var kritisk, bl.a. fordi der fortsat vil være tilstrækkeligt med politistuderende i København til at dække det nuværende beredskab. Af samme grund peger analysen også på eksisterende byggeri, hvor der er længere end to timers ”udrykningskørsel” til København.

I analysen indgår en tidsmæssig afgrænsning på almindelig kørsel til Nyborg. Dette bygger på hensynet til transporttid for politiets ansatte, der skal deltage i kurser, videreuddanne sig eller undervise på skolen. Der er således ikke tale om en ændring af afstandskravet, men om to forskellige kriterier. Det fremgår også af analysen.

Arealkrav
I forbindelse med analysen har Rigspolitiet dels undersøgt eksisterende byggeri, dels muligheden for nybyggeri. For så vidt angår eksisterende byggeri vurderede Rigspolitiet, at der er brug for et bygningsareal på min. 18.000 m2 (med mulighed for supplerende byggeri) for at kunne dække det samlede uddannelsesbehov på den nye politiskole. Derudover er et kriterium på 7.000 m2 anvendt som udgangspunkt for evt. hurtig opstart af basisuddannelsen.

I forløbet har vi også overvejet muligheden for nybyggeri. Her var vurderingen, at der var behov for et samlet bygningsareal på ca. 24.500 m2. Det ændrer ikke ved vurderingen af det eksisterende byggeri, da det også her, var forventningen, at der ville være behov for nye tilbygninger af tilsvarende omfang. Der er således ikke ændret ved kriterierne for vurderingen af de to forskellige typer byggeri.

Rigspolitiets anbefaling af nybyggeri bygger især på følgende faktorer

  • Funktionalitet

Nybyggeri giver politiet optimale rammer for indretning, logistik og funktionalitet.

Det sikrer samtidig de bedste muligheder for at træne og undervise i f.eks. kriminalteknik, magtanvendelse, skydning og pågribelse af bevæbnede og farlige personer i realistiske øvelsesmiljøer.

Derudover kan udendørsfaciliteter – f.eks. træningsarealer, skydebane, øvelsesby – tænkes bedst muligt ind i undervisningen og dermed understøtte realistiske øvelsesscenarier.

  • Fleksibilitet

Nybyggeri giver derudover politiet mulighed for at være fleksibel i forhold til fremtidige udsving i rekruttering og normering af studerende og ansatte.

Herudover kan politiets behov for uddannelse og videreuddannelse som følge af et foranderligt kriminalitetsbillede ændre sig over tid. Også dette forudsætter fleksible rammer.

  • Sikkerheden for de politistuderende

Endeligt indebærer etablering af en ny politiskole en række særlige hensyn til adgangsforhold, placering af vinduer, etablering af særlig skalsikring, sikring af køretøjer og våben samt videoovervågning mv. Også her giver nybyggeri mulighed for at skabe optimale rammer for politiuddannelsen.

Du kan læse den samlede rapport her

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.